Minggu, 27 September 2009

开天劈地

要做出一番开天劈地的伟业,就得实干。
Yào zuò chū yì fān kāi tiān pī dì de wěi yè, jiù děi shí gān.

Apabila ingin mendapatkan hasil kerja yang bagus, kita harus kerja yang keras..

0 komentar:

Posting Komentar