Selasa, 06 Oktober 2009

Fave Lyric

Wo ke yi
Cai Ming You


Verse 1

A letter without an address to send,
ji mei you di zhi de xin
寄 没有地址的信

Within this feeling, feeling so distant,
zheyang de qing xu you zhong juli
这样的情绪 有种距离

What kind of songs are you letting go?
ni fang zhe shei de gequ
你 放着谁的歌曲

With this kind of feeling,
shi zen yang de xin qing
是怎样的心情

Could you tell me?
neng bu neng shuo gei wo ting
能不能说给我听

The rain is pouring quietly,
yu xia de hao an jing
雨 下得好安静

I wonder if that's you crying secretly?
shi bu shi ni tou tou zai ku qi
是不是你 偷偷在哭泣

Happiness is not really that easy,
xing fu (ta) zhen de bu rong yi
幸福 (他) 真的不容易

Upon your shadows, you have me loving you.
zai ni de bei jing you wo ai ni
在你的背景 有我爱你

Chorus

I can, accompany you to watch the stars,
wo ke yi pei ni qu kan xing xing
我可以 陪你去看星星

Don't have to question too much,
bu yong zai duo shuo ming
不用再多说明

I just want to be with you,
wo jiu yao he ni zai yi qi
我就要和你在一起

I don't want to be seperated from you again,
wo bu xiang you zai yi ci he ni fen li
我不想又再一次和你分离

Each time I think about beauty,
wo duo me xiang mei yi ci de mei li
我多么想每一次的美丽

That's because I think of you.
shi yin wei ni ~
是 因为你 ~

0 komentar:

Posting Komentar